Datu iesniegšana

Sporta bāzu reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kurā reģistrē valstī esošās sporta bāzes un nacionālās sporta bāzes.
Sporta bāzu reģistrā iekļaujamās informācijas saturu un tās aktualizēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumi Nr.76 „Noteikumi par sporta bāzu reģistrā iekļaujamās informācijas saturu un aktualizēšanas kārtību” .
Reģistra turētājs un pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija.
Reģistrā iekļauj šādu informāciju par sporta bāzi: nosaukums, adrese, tālruņa numurs, īpašuma forma (valsts, pašvaldības, privātā), sporta objekti, īpašnieks, vadītājs, atzīme par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu, e-pasta adrese, mājaslapas adrese internetā, sporta objektu platība, renovācijas vai rekonstrukcijas gads, ģērbtuvju, dienesta viesnīcu esamība utt.

Datu iesniegšana